.نسخه 3 است‏ GPL v2 این برنامه تحت لیسانس
.قابل دسترسی استکد‏ GitHub کد منبع در‏

نسخه بتا

Version history

10.15.2 2024-07-05

  • Bug fixes, minor improvements, and more.